Werkzaamheden rijweg Waddenweg/Deltaweg vanaf de rotonde bij eiland 1 tot en met de rotonde bij eiland 11

Beste bewoner,

De rijweg van de Waddenweg en Deltaweg, vanaf de rotonde bij eiland 1 tot en met de rotonde bij eiland 11, wordt binnenkort opgeknapt door aannemer KWS. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden. Het stukje weg rond de bussluis wordt niet nu maar in de herfst aangepakt. Dan wordt de bussluis een 50-tal meters noordwaarts verplaatst en van een nieuwe verkeersregelinstallatie voorzien. Dan wordt ook dat deel van de weg tussen eiland 6 en 7 geasfalteerd.

Werkzaamheden van 12 juli tot en met 25 juli
De aannemer verwijdert de bestaande asfaltlaag en brengt een nieuwe asfaltlaag aan. En, op een aantal plekken worden de stoepranden en goottegels weer recht gelegd.
De werkzaamheden starten maandag 12 juli en we verwachten dat deze vrijdag 25 juli 2021 klaar zijn. De planning kan iets aangepast worden, dit hangt bijvoorbeeld af van het weer. Als de planning wijzigt zetten we dit op www.haarlemmermeer.nl/verkeer onder “Waddenweg Deltaweg”.
De aannemer voert de werkzaamheden in delen uit tussen 06.00 en 24.00 uur. Overdag verwijdert de aannemer de bestaande asfaltlaag (frezen) en voert hij werkzaamheden aan de stoepranden en goottegels uit. De asfalteerwerkzaamheden worden ’s avonds uitgevoerd. Het kan voorkomen dat de aannemer iets langer doorwerkt om de asfalteerwerkzaamheden op een bepaald deel af te maken.

12 en 13 juli – Waddenweg - van rotonde bij eiland 11 tot sluis bij het gezondheidscentrum
12 juli rijbaan aan de kant van de eilanden
13 juli rijbaan aan de kant van de IJtocht

15 en 16 juli - van gezondheidscentrum tot aan rotonde Fanny Blankers-Koenlaan
15 juli rijbaan aan de kant van de eilanden
16 juli rijbaan aan de kant van de IJtocht

20 en 21 juli - van rotonde Fanny Blankers-Koenlaan tot aan rotonde Bennebroekerweg
20 juli rijbaan aan de kant van de eilanden
21 juli rijbaan aan de kant van de IJtocht

De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder (geluids)overlast worden uitgevoerd. Wij rekenen op uw begrip daarvoor. Vooral het frezen geeft veel geluidsoverlast. Daarom gebeurt dit zoveel mogelijk overdag. De aannemer probeert zo min mogelijk (geluids)overlast te veroorzaken.

Tijdelijk eenrichtingsverkeer en omleidingsroutes voor autoverkeer en fietsers
De eilanden en de woningen in de IJochtzone blijven bereikbaar.
Op het deel waar de werkzaamheden zijn, geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer. Het autoverkeer van en naar de eilanden wordt omgeleid over het fietspad langs de Waddenweg/Deltaweg.
Voor de woningen, scholen, bedrijven in de IJtochtzone leggen we een tijdelijke rijbaan aan zodat deze bereikbaar blijven. Fietsers worden omgeleid via het Skatepad.
De rijbaan waar niet gewerkt wordt, houden we open voor de bussen en hulpdiensten.
Autoverkeer richting Leenderbos rijdt via de ‘oostelijke’ of ‘westelijke’ rijbaan. Dit hangt af van de werkzaamheden.
Er worden omleidingsborden langs de weg neergezet. Ook zijn er verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. De omleidingsroutes staan op www.haarlemmermeer.nl/verkeer onder ‘Bekijk de kaart met wegwerkzaamheden en wegafsluitingen’.
De woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance).

verplaatsing (bus-)sluis Waddenweg/Deltaweg
Tijdens de huidige asfalteringswerkzaamheden de bussluis (feitelijk voormalige bussluis dat nu een wegversmalling met verkeersregelinstallatie is) niet meegenomen wordt. Sterker nog, het hele wegvak tussen eiland 6 en 7 wordt niet meegenomen en pas in de herfst voorzien van nieuw asfalt als ook de (bus-)sluis verplaatst wordt.
De verplaatsing van de (bus-)sluis is voor de wijkraad ook een nieuw feit. Dit is in de voorgaande jaren niet eerder ter sprake gekomen. Door de verplaatsing van de (bus-)sluis in noordelijke richting over een afstand van enkele tientallen meters komt deze nu voor studio 5 te liggen. Dat betekent dat het afslaande verkeer naar eiland 6 en de kinderopvang nu niet meer zo snel gehinderd wordt door de wachtende voertuigen voor de verkeersregelinstallatie van de (bus-)sluis. Die staan dan verderop. De toegang tot studio 5 het gezondheidscentrum en de kinderopvang vindt dan plaatst via de huidige toegang t.o.v. eiland 6. De huidige toegang voor auto’s tussen studio 5 en het gezondheidscentrum(GC) gaat dicht.
Vanaf het fietspad, dat nu vanaf eiland 7 over de Waddenweg naar Overbos loopt komt een aftakking voor fietsers en voetgangers aan de oostzijde naar studio 5, het GC en de kinderopvang.

Mochten jullie hierover nog vragen of opmerkingen hebben geef deze dan door aan https://www.wijkraadfloriande.nl/contact . Uiteraard kan u ook over andere onderwerpen contact met ons opnemen.

 

Nieuwe Bennebroekerweg

De provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer gaan de Nieuwe Bennebroekerweg tussen de A4 en de N205 (Driemerenweg) verbreden. In een zogenoemde ‘Notitie reikwijdte en detailniveau’ (NRD) staat wat zij gaan onderzoeken om tot oplossingen te komen voor de weg en de omgeving. De notitie is in te zien via noord-holland.nl/actueel/terinzageleggingen. Reageren kan tot 30 juni, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Op 3 juni is er een informatieve digitale bijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden.

Aanmelden hiervoor kan ook via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees het hele artikel op haarlemmermeer.nl/informeer.

Kennisgeving Ontwerpwijziging Luchthavenverkeersbesluit Schiphol

In de bewonersvergadering van de Wijkraad van maandagavond is melding gemaakt van de Kennisgeving Ontwerpwijziging Luchthavenverkeersbesluit Schiphol.

Op 16 februari 2021 is de start van inspraak gestart, lees hier het persbericht.

Dit kamerstuk is een zogenoemde groslijst aan van de bij de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering, ten behoeve
van het eventueel 'controversieel verklaren' van zaken

De kennisgeving en bijlagen zijn te vinden en te downloaden Rijksoverheid klik hier

De Wijkraad doet een oproep voor input voor  in te dienen zienswijze.

Graag ontvangen wij uw input uiterlijk maandag 22 maart 2021 op het emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van de wijkraad.

Voor die datum is nog contact met Matt Poelmans, cluster coördinator Kaagbaan

Willem Beishuizen,
bestuurslid Wijkraad
portefeuillehouder Schiphol

nieuwe landelijke meldnummer zorgwekkend gedrag , 0800-1205

Onderstaande informatie wil ik de aandacht vestigen op het nieuwe landelijke meldnummer zorgwekkend gedrag. Dit nummer is naast het gebruikelijke nummer van het meldpunt Zorg en Overlast ingesteld. Via dit nummer kunnen inwoners hun zorgen kenbaar maken over een buurtbewoner.

Sinds eind 2020 is er een landelijk Meldpunt Zorgwekkend gedrag. Dit is gratis bereikbaar op: 0800-1205. Mensen die zich zorgen maken over het gedrag van iemand anders, bijvoorbeeld een naaste of een buurman, kunnen dit landelijke meldpunt bellen.

Zij worden dan doorgeschakeld naar het regionale Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD Kennemerland waar zij hun melding kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die verward gedrag vertonen, niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen, in een vervuild huis wonen of veel problemen hebben en dreigen af te glijden. Het gaat over niet-acute zaken: bij acute crisis of gevaar is zoals gebruikelijk het nummer 112 beschikbaar, of de lokale crisisdienst van de ggz.

Doel van het landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag is dat mensen hun zorgen kunnen delen, er meegedacht en/of verwezen wordt.

Hoe werkt het?
De melder belt (gratis) naar 0800-1205; toetst de postcode in van de persoon waar de melding over gaat en wordt vervolgens doorverbonden naar het regionale Meldpunt Zorg en Overlast. De bereikbaarheid van het Meldpunt Zorg en Overlast Kennemerland is op ma t/m wo 9.00-17.00 uur en op do t/m zo 9.00-22.00 uur. Buiten deze openingstijden kan de melder de voicemail inspreken of op werkdagen tot 21.00 uur doorverbonden worden met Mind Korrelatie.

Betrouwbare informatie over vaccineren voor iedereen

Beste meneer, mevrouw,

Over de coronavaccinatie leven veel vragen. Moslims hebben medische, maar ook religieuze vragen. Het is belangrijk dat iedereen zich goed kan laten informeren over de nieuwe vaccins. Daarom vindt er zondag 14 februari een livestream plaats. In deze livestream beantwoorden artsen en imams vragen over het vaccin. Zo hopen zij onduidelijkheden weg te nemen en ontvangen mensen betrouwbare informatie. Dit is belangrijk om een keuze te maken waar goed over is nagedacht.

De livestream vindt zondag 14 februari plaats van 14.00 uur tot 15.30 uur via www.vaccinatielive.nl.

 De livestream staat onder leiding van Jamal Ezzarqtouni. Aanwezig zullen zijn:

 Mevr. drs. P.Hintaran, arts Infectieziektebestrijding bij GGD Regio Utrecht

  • Dhr. drs. S.A. Chaudry MSc., huisarts, werkzaam in de Schilderswijk in Den Haag
  • Dhr. B. Kilic. Imam bij HDV Mevlana Moskee Rotterdam
  • Dhr. I. Ali Chishti, Imam en geestelijk verzorger
  • Dhr. A. Karrat, Imam en geestelijk verzorger
  • Dhr. M. Bulut, geestelijk verzorger

De volgende artsen en theologen/imams geven antwoord op vaccinatievragen: