Werkzaamheden Waddenweg bij gezondheidscentrum

Op 11 oktober start aannemer KWS met werkzaamheden aan het smalle deel van de Waddenweg bij het gezondheidscentrum. Enkele jaren geleden is hier de bussluis weggehaald. Met de bewoners is toen afgesproken dat de wegversmalling en de ‘doseerinstallatie’ zou blijven. Een doseerinstallatie is een speciaal verkeerslicht dat het verkeer regelt. In dit geval om het verkeer om en om over de rijbaan te laten rijden.
De bestaande ‘doseerinstallatie’ wordt nu weggehaald. Er komt een nieuwe ‘doseerinstallatie’. Deze nieuwe doseerinstallatie komt tussen (halverwege) eiland 6 en eiland 7 zodat de toegangen naar eiland 6 en het gezondheidscentrum beter bereikbaar zijn. Vooral als het erg druk is op de weg. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden.
Werkzaamheden van 11 oktober tot en met 12 november 2021
De werkzaamheden starten maandag 11 oktober en we verwachten dat deze vrijdag 12 november klaar zijn. De planning kan iets aangepast worden, dit hangt bijvoorbeeld af van het weer. Als de planning wijzigt zetten we dit op www.haarlemmermeer.nl/verkeer onder “Waddenweg”. De aannemer stuurt de bewoners en gebruikers van de panden in de buurt van de werkzaamheden dan ook een bericht. De aannemer voert de werkzaamheden uit tussen 07.00 en 16.00 uur.
11 oktober tot en met 19 oktober – fase 1
Werkzaamheden voorbereiden en tijdelijke aansluitingen maken zoals de inrit naar het gezondheidscentrum en Studio 5.
20 oktober tot en met 12 november – fase 2
Werkzaamheden aan de rijweg en aanbrengen nieuwe doseerinstallatie.
De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder (geluids)overlast worden uitgevoerd. Wij rekenen op uw begrip daarvoor. De aannemer probeert zo min mogelijk (geluids)overlast te veroorzaken.

Waddenweg bij gezondheidscentrum afgesloten van 20 oktober tot en met 12 november
Van 20 oktober tot en met 12 november is de rijweg van de Waddenweg bij het gezondheidscentrum afgesloten voor het doorgaand verkeer. Er worden omleidingsborden langs de weg neergezet. Ook zijn er verkeersregelaars om het verkeer in goede banen te leiden.

Eiland 6, eiland 7, het gezondheidscentrum, het kinderdagverblijf en Studio 5 zijn bereikbaar.
Tijdelijke opslag materialen aannemer
Tijdens de werkzaamheden moet de aannemer tijdelijk materialen opslaan. Hiervoor wordt een tijdelijke opslag gemaakt in de buurt van de werkzaamheden.
Neem contact met ons op als u vragen heeft
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Ron de Lange via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Werkzaamheden rijweg Waddenweg/Deltaweg

Beste bewoner,

verplaatsing (bus-)sluis Waddenweg/Deltaweg

Tijdens de huidige asfalteringswerkzaamheden de bussluis (feitelijk voormalige bussluis dat nu een wegversmalling met verkeersregelinstallatie is) niet meegenomen wordt. Sterker nog, het hele wegvak tussen eiland 6 en 7 wordt niet meegenomen en pas in de herfst voorzien van nieuw asfalt als ook de (bus-)sluis verplaatst wordt.
De verplaatsing van de (bus-)sluis is voor de wijkraad ook een nieuw feit. Dit is in de voorgaande jaren niet eerder ter sprake gekomen. Door de verplaatsing van de (bus-)sluis in noordelijke richting over een afstand van enkele tientallen meters komt deze nu voor Studio 5 te liggen. Dat betekent dat het afslaande verkeer naar eiland 6 en de kinderopvang nu niet meer zo snel gehinderd wordt door de wachtende voertuigen voor de verkeersregelinstallatie van de (bus-)sluis. Die staan dan verderop. De toegang tot studio 5 het gezondheidscentrum en de kinderopvang vindt dan plaatst via de huidige toegang t.o.v. eiland 6. De huidige toegang voor auto’s tussen studio 5 en het gezondheidscentrum(GC) gaat dicht.
Vanaf het fietspad, dat nu vanaf eiland 7 over de Waddenweg naar Overbos loopt komt een aftakking voor fietsers en voetgangers aan de oostzijde naar studio 5, het GC en de kinderopvang.

Ter aanvulling is door Gebiedsbeheer aangegeven dat de verplaatsing een aantal technische aanpassingen zijn.

  • De oude versmalling was ontworpen als bussluis en ook zo uitgevoerd inclusief de toerit ernaar toe. Dit ontwerp is niet optimaal geschikt voor het verkeersaanbod zoals het nu gebruikt wordt.
  • De bussluis installatie (inclusief beweegbare versperring) is niet meer nodig, en zal in de nieuwe situatie alleen bestaan uit een intilligente VRI (verkeers regel installatie. Die reageren op de in het asfalt geplaaste detectie-lussen en de in de bussen geplaatste verkeerslicht-beinvloeding.
  • In de oude situatie waren de weg-inrichting en detectielussen zodanig dat eenvoudig verkeerde VRI-sturing was. zoals door detectie van kruisend of paserend verkeer
  • Door de verplaatsing zal het verkeer dat voro deze VRI wacht geen belemmering zijn voor het op- en afrijden van de Parkeerterrein of Eiland 6

Mochten jullie hierover nog vragen of opmerkingen hebben geef deze dan door aan https://www.wijkraadfloriande.nl/contact . Uiteraard kan u ook over andere onderwerpen contact met ons opnemen.

 

Nieuwe Bennebroekerweg

De provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer gaan de Nieuwe Bennebroekerweg tussen de A4 en de N205 (Driemerenweg) verbreden. In een zogenoemde ‘Notitie reikwijdte en detailniveau’ (NRD) staat wat zij gaan onderzoeken om tot oplossingen te komen voor de weg en de omgeving. De notitie is in te zien via noord-holland.nl/actueel/terinzageleggingen. Reageren kan tot 30 juni, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Op 3 juni is er een informatieve digitale bijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden.

Aanmelden hiervoor kan ook via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees het hele artikel op haarlemmermeer.nl/informeer.

Kennisgeving Ontwerpwijziging Luchthavenverkeersbesluit Schiphol

In de bewonersvergadering van de Wijkraad van maandagavond is melding gemaakt van de Kennisgeving Ontwerpwijziging Luchthavenverkeersbesluit Schiphol.

Op 16 februari 2021 is de start van inspraak gestart, lees hier het persbericht.

Dit kamerstuk is een zogenoemde groslijst aan van de bij de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering, ten behoeve
van het eventueel 'controversieel verklaren' van zaken

De kennisgeving en bijlagen zijn te vinden en te downloaden Rijksoverheid klik hier

De Wijkraad doet een oproep voor input voor  in te dienen zienswijze.

Graag ontvangen wij uw input uiterlijk maandag 22 maart 2021 op het emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van de wijkraad.

Voor die datum is nog contact met Matt Poelmans, cluster coördinator Kaagbaan

Willem Beishuizen,
bestuurslid Wijkraad
portefeuillehouder Schiphol

nieuwe landelijke meldnummer zorgwekkend gedrag , 0800-1205

Onderstaande informatie wil ik de aandacht vestigen op het nieuwe landelijke meldnummer zorgwekkend gedrag. Dit nummer is naast het gebruikelijke nummer van het meldpunt Zorg en Overlast ingesteld. Via dit nummer kunnen inwoners hun zorgen kenbaar maken over een buurtbewoner.

Sinds eind 2020 is er een landelijk Meldpunt Zorgwekkend gedrag. Dit is gratis bereikbaar op: 0800-1205. Mensen die zich zorgen maken over het gedrag van iemand anders, bijvoorbeeld een naaste of een buurman, kunnen dit landelijke meldpunt bellen.

Zij worden dan doorgeschakeld naar het regionale Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD Kennemerland waar zij hun melding kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die verward gedrag vertonen, niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen, in een vervuild huis wonen of veel problemen hebben en dreigen af te glijden. Het gaat over niet-acute zaken: bij acute crisis of gevaar is zoals gebruikelijk het nummer 112 beschikbaar, of de lokale crisisdienst van de ggz.

Doel van het landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag is dat mensen hun zorgen kunnen delen, er meegedacht en/of verwezen wordt.

Hoe werkt het?
De melder belt (gratis) naar 0800-1205; toetst de postcode in van de persoon waar de melding over gaat en wordt vervolgens doorverbonden naar het regionale Meldpunt Zorg en Overlast. De bereikbaarheid van het Meldpunt Zorg en Overlast Kennemerland is op ma t/m wo 9.00-17.00 uur en op do t/m zo 9.00-22.00 uur. Buiten deze openingstijden kan de melder de voicemail inspreken of op werkdagen tot 21.00 uur doorverbonden worden met Mind Korrelatie.