MeerWaarde CoronaPunt

  • Kom je, door de oproep om thuis te blijven, in de problemen?
  • Werk je in de zorg en heb je hulp nodig om thuis de boel draaiende te houden?
  • Voel je je eenzaam nu sociaal contact wordt afgeraden?
  • Verwacht je fi nanciële problemen?
  • Krijg je werktijdverkorting en heb je daardoor tijd over om anderen te helpen?
  • Weet je niet hoe je met alle ontwikkelingen moet omgaan?
  • Wil je een praatje maken met één van onze medewerkers?
  • Voel je je onzeker of heb je een vraag over corona?
Dan kun je ons MeerWaarde CoronaPunt bellen.
 
MeerWaarde CoronaPunt
maandag t/m vrijdag 09:00 – 17:00 uur
T 023 - 30 34 100
 

Blijf Bewegen met online video's van Team Sportservice

via 'Meer voor Elkaar'

Samen behouden we de zorgzame gemeente, waar het goed leven is. Een samenleving waar mensen naar elkaar omkijken en waar zorg en ondersteuning op maat is, voor jong en oud.

Team Sportservice zet zich in voor een gezonde, vitale en sociale samenleving. Helaas kan dat nu even niet met hun normale sport- en beweeglessen, evenementen en activiteiten in het onderwijs. Daarom starten ze vanaf woensdag 25 maart met Blijf Bewegen Live!

Via Facebook-live zenden ze dagelijks verschillende beweeglessen uit die gratis te volgen zijn vanuit de woonkamer, want: bewegen is gezond voor brein en lichaam.

Bekijk hier het rooster voor woensdag 25 tot en met vrijdag 27 maart 2020. Het rooster voor de weken daarna delen we zo snel mogelijk op hun website en social media.

We hopen dat u dit bericht (het liefst deze week nog) wilt verspreiden om zo ook bij te dragen aan een gezonde, vitale en sociale samenleving. Juist ook in tijden van Corona.

Herinrichten Fanny Blankers-Koenlaan

 

De gemeente gaat binnenkort de Fanny Blankers-Koenlaan opnieuw inrichten. Voordat deze werkzaamheden beginnen, moeten de kabels en leidingen die onder het fietspad en de stoep liggen worden verlegd.

Liander en PWN laten deze werkzaamheden uitvoeren door aannemer Van Baarsen Buisleidingen uit Badhoevedorp. Zij starten 10 februari met werkzaamheden aan de stoepen en fietspaden en zijn naar verwachting 1 mei klaar. De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd. Op de faseringstekening staat de doorlooptijd in weken en de werkvolgorde.

De rijbaan van de Fanny Blankers-Koenlaan blijft tijdens de werkzaamheden beschikbaar. Wel worden de stoep en het fietspad, aan de kant van de flats, in delen opengebroken. U kunt dat deel van de stoep en het fietspad dan niet gebruiken. Daarom worden er tijdelijke oversteekplaatsen gemaakt. Verkeersregelaars helpen fietsers en voetgangers naar de overkant van de straat. Om dit veilig te kunnen doen, wordt de maximum snelheid voor al het verkeer tijdelijk verlaagd naar 15 km per uur.

Bewoners en bedrijven aan de Fanny Blankers-Koenlaan zijn door de aannemer geïnformeerd. Het is echter ondoenlijk om de hele wijk per brief te informeren. Kijk daarom voor meer informatie op https://www.liander.nl/onderhoud-st…/onderhoudswerkzaamheden .
Website zal met de start van de werkzaamheden online gaan

op een mobiel device zou ook de Bouwapp geïnstaleerd worden en daar 'Fanny-Blankers-Koenlaan, Hoofddorp' selecteren

 'bewonersbrief uitvoering FB Koenlaan" staat onder de downloads van de vergadering 9 maart 2020

Wijkraadvergadering bewoners 2020

Beste bewoners van Floriande,

De volgende bewonersvergaderingen staan gepland:

13 januari 2020 bewonersvergadering in het SKWA

9 Maart 2020 bewonersvergadering in het SKWA

11 Mei 2020 bewonersvergadering in het SKWA

6 Juli 2020  bewonersvergadering in het SKWA

14 September 2020 bewonersvergadering in het SKWA

9 November 2019 bewonersvergadering in het SKWA

Wij hopen dat er veel Floriande bewoners aanwezig zullen zijn