Wijkraadvergadering 6 juli geannuleerd

Beste bewoners van Floriande,

Op 6 juli staat er een bewonersvergadering van de wijkraad Floriande gepland. Deze vergadering gaat niet door.

De reden hiervoor zijn de bij u wel bekende coronamaatregelen die het kabinet heeft ingesteld.

De nu eerstvolgende vergadering staat gepland voor 14 september a.s. Of deze vergadering doorgang kan vinden is nog niet bekend. Hierover wordt nu t.z.t. nog geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Peter van Diejen
Voorzitter wijkraad Floriande

Reconstructie Fanny Blankers-Koenlaan: TIJDELIJKE BUSBAAN NIET GEBRUIKEN!

De werkzaamheden aan de Fanny Blankerskoenlaan zijn in volle gang .
Daarbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende.
Zoals u heeft kunnen zien wordt de bus omgeleid via een bypass, een baan van metalen platen. Deze bypass is verboden voor al het overige verkeer. Dit verkeer wordt omgeleid.
Om lawaai voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen en veiligheid te garanderen, rijden de buschauffeurs stapvoets over deze baan.
Helaas zien we dat er regelmatig toch door ander verkeer van deze by-pass gebruik gemaakt wordt, wat zeer onveilig is.
De platen zijn niet goed berijdbaar voor fietsers en scooters, wat vallen tot gevolg kan hebben, en in combinatie met de bus (die vanaf 1 juni weer om de 7 minuten gaat rijden), levert dit gevaarlijke situaties op.
Met de inzet van  verkeersregelaars hebben we afgelopen week, bij de start van de basisscholen,  mensen nogmaals nadrukkelijk op de omleidingen gewezen.
De inzet van verkeersregelaas is echter een tijdelijke maatregel en zal dan ook weer worden afgebouwd.
Om te voorkomen dat mensen toch gebruik gaan maken van de bypass, zullen de volgende maatregelen worden uitgevoerd:

 • Bij gebruik van de bypass zullen vanaf nu direct boetes worden uitgedeeld van € 104,- (dit geldt zowel voor jeugd als volwassenen)
 • Er zullen extra ontmoedigingsborden geplaatst worden (denk hierbij aan bijvoorbeeld: bij doorrijden maakt u kans op een boete van..)
 • Er wordt onderzocht of er nog andere (technische) mogelijkheden zijn om het oneigenlijk gebruik te weren.

Ik zou u willen vragen o.a. middels bijgevoegde flyer,  uw medewerkers, leerlingen, klanten of andere contacten op bovenstaande te willen wijzen.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
Petra van Doorn
Gebiedsmanager Hoofddorp Zuidwest

Voorlichting jongeren in Haarlemmermeer tegen Corona

Omdat er nog steeds heel veel jongeren op straat te zien zijn, ondanks de corona-maatregelen en de noodverordening, heeft de gemeente een filmpje gemaakt voor jongeren (en voor hun ouders). We hopen hen hiermee meer bewust te maken van hun verantwoordelijkheid, maar ook dat we hen nodig hebben. 

Willen jullie de onderstaande link delen op jullie social media? Hoe meer jongeren en ouders we bereiken, hoe beter.

https://youtu.be/W5Gxv6frxUs

 

MeerWaarde CoronaPunt

 • Kom je, door de oproep om thuis te blijven, in de problemen?
 • Werk je in de zorg en heb je hulp nodig om thuis de boel draaiende te houden?
 • Voel je je eenzaam nu sociaal contact wordt afgeraden?
 • Verwacht je fi nanciële problemen?
 • Krijg je werktijdverkorting en heb je daardoor tijd over om anderen te helpen?
 • Weet je niet hoe je met alle ontwikkelingen moet omgaan?
 • Wil je een praatje maken met één van onze medewerkers?
 • Voel je je onzeker of heb je een vraag over corona?
Dan kun je ons MeerWaarde CoronaPunt bellen.
 
MeerWaarde CoronaPunt
maandag t/m vrijdag 09:00 – 17:00 uur
T 023 - 30 34 100
 

Blijf Bewegen met online video's van Team Sportservice

via 'Meer voor Elkaar'

Samen behouden we de zorgzame gemeente, waar het goed leven is. Een samenleving waar mensen naar elkaar omkijken en waar zorg en ondersteuning op maat is, voor jong en oud.

Team Sportservice zet zich in voor een gezonde, vitale en sociale samenleving. Helaas kan dat nu even niet met hun normale sport- en beweeglessen, evenementen en activiteiten in het onderwijs. Daarom starten ze vanaf woensdag 25 maart met Blijf Bewegen Live!

Via Facebook-live zenden ze dagelijks verschillende beweeglessen uit die gratis te volgen zijn vanuit de woonkamer, want: bewegen is gezond voor brein en lichaam.

Bekijk hier het rooster voor woensdag 25 tot en met vrijdag 27 maart 2020. Het rooster voor de weken daarna delen we zo snel mogelijk op hun website en social media.

We hopen dat u dit bericht (het liefst deze week nog) wilt verspreiden om zo ook bij te dragen aan een gezonde, vitale en sociale samenleving. Juist ook in tijden van Corona.