klankbordgroep - Opwaardering Nieuw Bennebroekerweg

Park 21

De wijkraad heeft 4 werkgroepen:
• Schiphol
• Jeugd
• Verkeer
• IOR / Bestemmingsplan

Elke werkgroep heeft een vertegenwoordiger in het bestuur. Meer informatie per werkgroep vindt u in het menu Werkgroepen.

Afdrukken E-mail