De Stichting Wijkraad Floriande heeft als doel om in de wijk Floriande de Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Veiligheid in stand te houden, of waar mogelijk te verbeteren. De Wijkraad neemt niet zomaar zelf initiatieven, maar gaat aan het werk met de onderwerpen die u, als wijkbewoner of belanghebbende, belangrijk vindt. De wijkraad verwerkt uw gegevens in de administratie, maar zal niet elk probleem, elke klacht of wens afzonderlijk in behandeling nemen. De wijkraad geeft u daarom het advies om – als u dit nog niet gedaan heeft – uw probleem, klacht of wens te melden bij de gemeente of andere instantie. Zodra er een onderwerp door velen van u in de wijk wordt ondersteund, kunnen wij voor en misschien mét u aan de slag. Daarvoor hebben wij uw informatie nodig. Noem (liefst in volgorde van prioriteit) maximaal 3 onderwerpen, die u als bewoner van de wijk Floriande als een probleem ervaart, waarover u klachten heeft, of die u als wens heeft ter verbetering van de leefsituatie.
Vermeld hierbij, of u deze ook al heeft gemeld bij de gemeente of een andere instantie.

Voor de juiste verwerking van dit formulier verzoeken wij u deze zo volledig mogelijk in te vullen.

Formulier

Afdrukken E-mail