Werkzaamheden rijweg Waddenweg/Deltaweg vanaf de rotonde bij eiland 1 tot en met de rotonde bij eiland 11

Beste bewoner,

De rijweg van de Waddenweg en Deltaweg, vanaf de rotonde bij eiland 1 tot en met de rotonde bij eiland 11, wordt binnenkort opgeknapt door aannemer KWS. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden. Het stukje weg rond de bussluis wordt niet nu maar in de herfst aangepakt. Dan wordt de bussluis een 50-tal meters noordwaarts verplaatst en van een nieuwe verkeersregelinstallatie voorzien. Dan wordt ook dat deel van de weg tussen eiland 6 en 7 geasfalteerd.

Werkzaamheden van 12 juli tot en met 25 juli
De aannemer verwijdert de bestaande asfaltlaag en brengt een nieuwe asfaltlaag aan. En, op een aantal plekken worden de stoepranden en goottegels weer recht gelegd.
De werkzaamheden starten maandag 12 juli en we verwachten dat deze vrijdag 25 juli 2021 klaar zijn. De planning kan iets aangepast worden, dit hangt bijvoorbeeld af van het weer. Als de planning wijzigt zetten we dit op www.haarlemmermeer.nl/verkeer onder “Waddenweg Deltaweg”.
De aannemer voert de werkzaamheden in delen uit tussen 06.00 en 24.00 uur. Overdag verwijdert de aannemer de bestaande asfaltlaag (frezen) en voert hij werkzaamheden aan de stoepranden en goottegels uit. De asfalteerwerkzaamheden worden ’s avonds uitgevoerd. Het kan voorkomen dat de aannemer iets langer doorwerkt om de asfalteerwerkzaamheden op een bepaald deel af te maken.

12 en 13 juli – Waddenweg - van rotonde bij eiland 11 tot sluis bij het gezondheidscentrum
12 juli rijbaan aan de kant van de eilanden
13 juli rijbaan aan de kant van de IJtocht

15 en 16 juli - van gezondheidscentrum tot aan rotonde Fanny Blankers-Koenlaan
15 juli rijbaan aan de kant van de eilanden
16 juli rijbaan aan de kant van de IJtocht

20 en 21 juli - van rotonde Fanny Blankers-Koenlaan tot aan rotonde Bennebroekerweg
20 juli rijbaan aan de kant van de eilanden
21 juli rijbaan aan de kant van de IJtocht

De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder (geluids)overlast worden uitgevoerd. Wij rekenen op uw begrip daarvoor. Vooral het frezen geeft veel geluidsoverlast. Daarom gebeurt dit zoveel mogelijk overdag. De aannemer probeert zo min mogelijk (geluids)overlast te veroorzaken.

Tijdelijk eenrichtingsverkeer en omleidingsroutes voor autoverkeer en fietsers
De eilanden en de woningen in de IJochtzone blijven bereikbaar.
Op het deel waar de werkzaamheden zijn, geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer. Het autoverkeer van en naar de eilanden wordt omgeleid over het fietspad langs de Waddenweg/Deltaweg.
Voor de woningen, scholen, bedrijven in de IJtochtzone leggen we een tijdelijke rijbaan aan zodat deze bereikbaar blijven. Fietsers worden omgeleid via het Skatepad.
De rijbaan waar niet gewerkt wordt, houden we open voor de bussen en hulpdiensten.
Autoverkeer richting Leenderbos rijdt via de ‘oostelijke’ of ‘westelijke’ rijbaan. Dit hangt af van de werkzaamheden.
Er worden omleidingsborden langs de weg neergezet. Ook zijn er verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. De omleidingsroutes staan op www.haarlemmermeer.nl/verkeer onder ‘Bekijk de kaart met wegwerkzaamheden en wegafsluitingen’.
De woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance).

verplaatsing (bus-)sluis Waddenweg/Deltaweg
Tijdens de huidige asfalteringswerkzaamheden de bussluis (feitelijk voormalige bussluis dat nu een wegversmalling met verkeersregelinstallatie is) niet meegenomen wordt. Sterker nog, het hele wegvak tussen eiland 6 en 7 wordt niet meegenomen en pas in de herfst voorzien van nieuw asfalt als ook de (bus-)sluis verplaatst wordt.
De verplaatsing van de (bus-)sluis is voor de wijkraad ook een nieuw feit. Dit is in de voorgaande jaren niet eerder ter sprake gekomen. Door de verplaatsing van de (bus-)sluis in noordelijke richting over een afstand van enkele tientallen meters komt deze nu voor studio 5 te liggen. Dat betekent dat het afslaande verkeer naar eiland 6 en de kinderopvang nu niet meer zo snel gehinderd wordt door de wachtende voertuigen voor de verkeersregelinstallatie van de (bus-)sluis. Die staan dan verderop. De toegang tot studio 5 het gezondheidscentrum en de kinderopvang vindt dan plaatst via de huidige toegang t.o.v. eiland 6. De huidige toegang voor auto’s tussen studio 5 en het gezondheidscentrum(GC) gaat dicht.
Vanaf het fietspad, dat nu vanaf eiland 7 over de Waddenweg naar Overbos loopt komt een aftakking voor fietsers en voetgangers aan de oostzijde naar studio 5, het GC en de kinderopvang.

Mochten jullie hierover nog vragen of opmerkingen hebben geef deze dan door aan https://www.wijkraadfloriande.nl/contact . Uiteraard kan u ook over andere onderwerpen contact met ons opnemen.