Werkzaamheden rijweg Waddenweg/Deltaweg

Beste bewoner,

verplaatsing (bus-)sluis Waddenweg/Deltaweg

Tijdens de huidige asfalteringswerkzaamheden de bussluis (feitelijk voormalige bussluis dat nu een wegversmalling met verkeersregelinstallatie is) niet meegenomen wordt. Sterker nog, het hele wegvak tussen eiland 6 en 7 wordt niet meegenomen en pas in de herfst voorzien van nieuw asfalt als ook de (bus-)sluis verplaatst wordt.
De verplaatsing van de (bus-)sluis is voor de wijkraad ook een nieuw feit. Dit is in de voorgaande jaren niet eerder ter sprake gekomen. Door de verplaatsing van de (bus-)sluis in noordelijke richting over een afstand van enkele tientallen meters komt deze nu voor Studio 5 te liggen. Dat betekent dat het afslaande verkeer naar eiland 6 en de kinderopvang nu niet meer zo snel gehinderd wordt door de wachtende voertuigen voor de verkeersregelinstallatie van de (bus-)sluis. Die staan dan verderop. De toegang tot studio 5 het gezondheidscentrum en de kinderopvang vindt dan plaatst via de huidige toegang t.o.v. eiland 6. De huidige toegang voor auto’s tussen studio 5 en het gezondheidscentrum(GC) gaat dicht.
Vanaf het fietspad, dat nu vanaf eiland 7 over de Waddenweg naar Overbos loopt komt een aftakking voor fietsers en voetgangers aan de oostzijde naar studio 5, het GC en de kinderopvang.

Ter aanvulling is door Gebiedsbeheer aangegeven dat de verplaatsing een aantal technische aanpassingen zijn.

  • De oude versmalling was ontworpen als bussluis en ook zo uitgevoerd inclusief de toerit ernaar toe. Dit ontwerp is niet optimaal geschikt voor het verkeersaanbod zoals het nu gebruikt wordt.
  • De bussluis installatie (inclusief beweegbare versperring) is niet meer nodig, en zal in de nieuwe situatie alleen bestaan uit een intilligente VRI (verkeers regel installatie. Die reageren op de in het asfalt geplaaste detectie-lussen en de in de bussen geplaatste verkeerslicht-beinvloeding.
  • In de oude situatie waren de weg-inrichting en detectielussen zodanig dat eenvoudig verkeerde VRI-sturing was. zoals door detectie van kruisend of paserend verkeer
  • Door de verplaatsing zal het verkeer dat voro deze VRI wacht geen belemmering zijn voor het op- en afrijden van de Parkeerterrein of Eiland 6

Mochten jullie hierover nog vragen of opmerkingen hebben geef deze dan door aan https://www.wijkraadfloriande.nl/contact . Uiteraard kan u ook over andere onderwerpen contact met ons opnemen.