Betrouwbare informatie over vaccineren voor iedereen

Beste meneer, mevrouw,

Over de coronavaccinatie leven veel vragen. Moslims hebben medische, maar ook religieuze vragen. Het is belangrijk dat iedereen zich goed kan laten informeren over de nieuwe vaccins. Daarom vindt er zondag 14 februari een livestream plaats. In deze livestream beantwoorden artsen en imams vragen over het vaccin. Zo hopen zij onduidelijkheden weg te nemen en ontvangen mensen betrouwbare informatie. Dit is belangrijk om een keuze te maken waar goed over is nagedacht.

De livestream vindt zondag 14 februari plaats van 14.00 uur tot 15.30 uur via www.vaccinatielive.nl.

 De livestream staat onder leiding van Jamal Ezzarqtouni. Aanwezig zullen zijn:

 Mevr. drs. P.Hintaran, arts Infectieziektebestrijding bij GGD Regio Utrecht

  • Dhr. drs. S.A. Chaudry MSc., huisarts, werkzaam in de Schilderswijk in Den Haag
  • Dhr. B. Kilic. Imam bij HDV Mevlana Moskee Rotterdam
  • Dhr. I. Ali Chishti, Imam en geestelijk verzorger
  • Dhr. A. Karrat, Imam en geestelijk verzorger
  • Dhr. M. Bulut, geestelijk verzorger

De volgende artsen en theologen/imams geven antwoord op vaccinatievragen:

 

Wijkraadvergadering bewoners 2021

Beste bewoners van Floriande,

De volgende bewonersvergaderingen staan gepland:

11 januari 2021 bewonersvergadering in het SKWA
geannuleerd i.v.m. COVID-19 maatregelen

8 Maart 2021 bewonersvergadering in het online MS Teams

10 Mei 2021 bewonersvergadering in het SKWA online MS Teams

12 Juli 2020 bewonersvergadering in het SKWA online MS Teams

13 September 2020 bewonersvergadering in het SKWA online MS Teams

8 November 2019 bewonersvergadering in het SKWA

Wij hopen dat er veel Floriande bewoners aanwezig zullen zijn

Bewonersvergadering/Nieuwjaarsbijeenkomst 11 januari 2021 geannuleerd

Beste bewoners van Floriande,

Op 11 januari 2021 staat er een bewonersvergadering/Nieuwjaarsbijeenkomst  van de wijkraad Floriande gepland. Deze vergadering gaat niet door.

De reden hiervoor zijn de bij u wel bekende coronamaatregelen die het kabinet heeft ingesteld.

Helaas is ons secretariaat verminderd functioneel en is nu nog geen informatiebulletin. Komende week hopen we dit te kunnen delen samen met de data voor de bewonersvergadering in 2021

Of deze vergaderingen doorgang kunnen vinden is nog niet bekend. Hierover wordt nu t.z.t. nog geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Peter van Diejen
Voorzitter wijkraad Floriande

kerstboominzameling op 9 januari 2021 in Floriande geannuleerd

De Meerlanden heeft de wijkraad verzocht de kerstboom inzameling wederom te organiseren. Tot vlak voor de mededelingen van onze minister op 14 december waren we al redelijk ver met de voorbereidingen voor het organiseren van de kerstboominzameling. We waren al redelijk ver met de voorbereiding van de organisatie van de inzameling toen onze premier op 14 december jl. nieuwe maatregelen aangekondigde die tot 19 januari van kracht zullen zijn. Hierdoor waren dermate ingrijpende aanpassingen nodig dat organisatie van de inzameling te ingewikkeld werd.

De inrichting van de inzamelpunten met een verwachte aanvoer van ca. 2000 bomen in 3 uur binnen de aangescherpte COVID-maatregelen is onuitvoerbaar. Wij kunnen de verantwoordelijk, die met de organisatie daarvan noodzakelijk is, niet nemen.

Het bestuur van de wijkraad heeft daarom besloten de kerstboominzameling op 9 januari 2021 in Floriande te annuleren.

We gaan er van uit dat Meerlanden en de gemeente de juiste maatregelen nemen nu deze inzameling niet door gaat. We hebben gevraagd voor een extra ophaalronde. Volgens de afvalkalender staat 15 januari als ‘kerstbomen-ronde’ in onze wijk.

Wij wensen jullie fijne feestdagen en een gezond 2021

Met vriendelijke groet,

Ruud van Eeden
Coördinator Kerstboominzameling
Wijkraad Floriande