Bewonersvergadering/Nieuwjaarsbijeenkomst 11 januari 2021 geannuleerd

Beste bewoners van Floriande,

Op 11 januari 2021 staat er een bewonersvergadering/Nieuwjaarsbijeenkomst  van de wijkraad Floriande gepland. Deze vergadering gaat niet door.

De reden hiervoor zijn de bij u wel bekende coronamaatregelen die het kabinet heeft ingesteld.

Helaas is ons secretariaat verminderd functioneel en is nu nog geen informatiebulletin. Komende week hopen we dit te kunnen delen samen met de data voor de bewonersvergadering in 2021

Of deze vergaderingen doorgang kunnen vinden is nog niet bekend. Hierover wordt nu t.z.t. nog geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Peter van Diejen
Voorzitter wijkraad Floriande