Nieuws & Info

Welkom op de website van de WIJKRAAD FLORIANDE

Plezierig wonen realiseer je met elkaar

De Wijkraad Floriande is actief om de wijk bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. Het bestuur van de wijkraad bestaat uit vijf vrijwilligers die in Floriande wonen.
Daarnaast wordt dit bestuur gesteund door actieve bewoners. Zij wonen de vergaderingen bij, geven bij het bestuur aan wat er leeft onder bewoners, verenigen zich in diverse werkgroepen en assisteren bij activiteiten.

Lees meer