Nieuws & Info

De hoeveelheid actief betrokken inwoners geeft de Wijkraad Floriande een stem waarmee we gewicht in de schaal kunnen leggen.
De Wijkraad Floriande bestaat dus niet alleen voor u, maar vooral ook dankzij u. Waar zijn we momenteel mee bezig? De Wijkraad Floriande kijkt wat er leeft onder bewoners door met elkaar knelpunten en wensen vast te stellen. Met elkaar bepalen we wat het daadwerkelijke probleem is en denken we alvast na over mogelijke oplossingen om zo goed mogelijk beslagen ten ijs met de gemeente in gesprek te gaan. Indien nodig dringen we erop aan dat de gemeente gepaste maatregelen neemt.
Momenteel zijn we met het volgende bezig: ondersteuning van de actie van wijkbewoners tegen de aanleg van 380kV hoogspanningslijnen aan de westzijde van onze wijk het realiseren van een jongerencentrum en de aanpak van hangplekken (hotspots) in de wijk het bespreken van verkeersproblemen, zoals de nieuwe inrichting van de IJweg, de proefopenstelling van de bussluis in de Waddenweg, tijdelijke afsluiting Leenderbos, de afvloeiing van het verkeer naar het zuiden en het noorden van de wijk het onderhoud en de inrichting van de openbare ruimte, zoals (het schouwen van) het openbaar groen, de bestrating, de (her)inrichting van de speelplekken, een nieuw kunstwerk en een beter hondenbeleid voor de rest van de wijk de organisatie van onze jaarlijkse succesvolle kerstbomenactie en de dialoogtafel op de Dag van de Dialoog het aanvechten van het gebruik van de Spijkerboor-vliegroute dwars over onze wijk het voortdurend aandringen bij de gemeente op vroegtijdige participatie van belanghebbenden bij gemeentelijke plannen

Verder volgen wij nadrukkelijk de ontwikkelingen rondom Floriande, zoals in de Zuidrand met het Huis van de Sport, Park 21, de Westflank, de uitbreiding van het wegennet richting A4 en de Bollenstreek. De bewoners die hier belang bij hebben proberen wij hierover zo goed mogelijk te informeren en erbij te betrekken. Wat hebben we inmiddels gerealiseerd? betere verkeersmaatregelen rond het winkelcentrum Floriande een wijkbreed online bereikbaarheidsonderzoek vermelding van juiste aanduidingen van de wijk op de ANWB-borden straatnaambordjes en plattegronden in de wijk plaatsing van banken en prullenbakken op de Deltaweg, Waddenweg en fietspad achter de Eilanden verfraaiing van de wijk met bloembollen en akker- en weidebloemen m.b.v. wijkbudgetten beter hondenbeleid

Ook actief worden?

Om de knelpunten en wensen voor geheel Floriande goed in beeld te krijgen zijn wij op zoek naar nog meer actieve bewoners – en ook bestuursleden - uit alle deelwijken. Iedereen die interesse heeft in zijn eigen leefomgeving en daar op een actieve manier mee bezig wil zijn, kan bijdragen aan het plezierig wonen in Floriande. U kunt uw interesse per e-mail tonen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij nemen graag contact met u op. U kunt ons ook mailen als u op de hoogte wenst gehouden te worden. Indien u klachten of wensen heeft over uw omgeving - en deze ook al aan de gemeente heeft gemeld - kunt u deze ook aan ons melden. Klik in het submenu op meldingen. Bij ons periodiek overleg met de gemeente bespreken wij deze klachten en wensen.