Category: 12 juli 2021
Order Files by:
Default | Name | Date | Hits
Select all files:
Downloads: 4
File Size 128.57 KB
Download 199
File Size 227.04 KB
Download 194

Tijdens de bewonersvergadering van de wijkraad Floriande van maandag 12 juli jl. heb ik de aanwezige bewoners gemeld dat tijdens de huidige asfalteringswerkzaamheden de bussluis (feitelijk voormalige bussluis dat nu een wegversmalling met verkeersregelinstallatie is) niet meegenomen wordt. Sterker nog, het hele wegvak tussen eiland 6 en 7 wordt niet meegenomen en pas in de herfst voorzien van nieuw asfalt als ook de (bus-)sluis verplaatst wordt. Over dit laatste punt hebben wij diverse vragen ontvangen van bewoners die niet bij de vergadering aanwezig waren maar wel het verslag van de vergadering hebben gelezen. Voor de duidelijkheid geef ik hieronder kort weer wat de wijziging inhoudt.

De verplaatsing van de (bus-)sluis is voor de wijkraad ook een nieuw feit. Dit is in de voorgaande jaren niet eerder ter sprake gekomen. Door de verplaatsing van de (bus-)sluis in noordelijke richting over een afstand van enkele tientallen meters komt deze nu voor studio 5 te liggen. Dat betekent dat het afslaande verkeer naar eiland 6 en de kinderopvang nu niet meer zo snel gehinderd wordt door de wachtende voertuigen voor de verkeersregelinstallatie van de (bus-)sluis. Die staan dan verderop. De toegang tot studio 5 het gezondheidscentrum en de kinderopvang vindt dan plaatst via de huidige toegang t.o.v. eiland 6. De huidige toegang voor auto’s tussen studio 5 en het gezondheidscentrum(GC) gaat dicht.

Vanaf het fietspad, dat nu vanaf eiland 7 over de Waddenweg naar Overbos loopt komt een aftakking voor fietsers en voetgangers aan de oostzijde naar studio 5, het GC en de kinderopvang.

Voor een beter inzicht heeft ons bestuurslid Ruud van Eeden een wat moeilijk leesbare bouwtekening bewerkt. Duidelijk is nu de huidige situatie in de bovenste tekening te zien en de nieuwe situatie in de onderste tekening.

Mochten jullie hierover nog vragen of opmerkingen hebben geef deze dan door aan https://www.wijkraadfloriande.nl/contact . Uiteraard kan u ook over andere onderwerpen contact met ons opnemen.

File Size 1021.04 KB
Download 1.059
File Size 205.52 KB
Download 199