Noodverordening COVID-19 een aanwijsbesluiten

Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Kennemerland 20 september 2020).

Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de veiligheidsregio Kennemerland en treedt in werking met ingang van 20 september om 18.00 uur.

Hiering zijn voor de regio waar o.a. de Haarlemmermeer onder valt, maatregelen opgenomen die gelden;
Artikel 2.1 Verboden samenkomsten
Artikel 2.2 Verbod niet houden veilige afstand
Artikel 2.3 Verbod openstelling dansvoorziening
Artikel 2.4 Verbod gezamenlijk zingen of schreeuwen
Artikel 2.5 Verboden gebieden en locaties
Artikel 2.6 Beperking openingstijden eet- en drinkgelegenheden
Artikel 2.7 Inrichting en beëindiging voorziening personenvervoer
Artikel 2.8 Overig personenvervoer
Artikel 2.9 Verboden toegang verpleeghuizen en woonvormen ouderenzorg

De gehele verordening kun je hier downloaden.

In aanvulling op deze noodverordening heeft de gemeente twee aanwijsbesluiten per 23 september gepubliceerd namelijk
- een aanwijsbesluit verbod geluidsapparatuur
- een aanwijsbesluit verboden gebieden

Voor Floariande zijn de met geel gearceerd passages die van belang. Ook belangrijk om te weten dat het verbod naast de gevallen als bedoeld in het tweede lid van artikel 2.5 van de Noodverordening niet geldt voor bestemmingsverkeer, passanten en personen die voor het uitoefenen van hun functie noodzakelijk in het gebied aanwezig moeten zijn.