kerstboominzameling op 9 januari 2021 in Floriande geannuleerd

De Meerlanden heeft de wijkraad verzocht de kerstboom inzameling wederom te organiseren. Tot vlak voor de mededelingen van onze minister op 14 december waren we al redelijk ver met de voorbereidingen voor het organiseren van de kerstboominzameling. We waren al redelijk ver met de voorbereiding van de organisatie van de inzameling toen onze premier op 14 december jl. nieuwe maatregelen aangekondigde die tot 19 januari van kracht zullen zijn. Hierdoor waren dermate ingrijpende aanpassingen nodig dat organisatie van de inzameling te ingewikkeld werd.

De inrichting van de inzamelpunten met een verwachte aanvoer van ca. 2000 bomen in 3 uur binnen de aangescherpte COVID-maatregelen is onuitvoerbaar. Wij kunnen de verantwoordelijk, die met de organisatie daarvan noodzakelijk is, niet nemen.

Het bestuur van de wijkraad heeft daarom besloten de kerstboominzameling op 9 januari 2021 in Floriande te annuleren.

We gaan er van uit dat Meerlanden en de gemeente de juiste maatregelen nemen nu deze inzameling niet door gaat. We hebben gevraagd voor een extra ophaalronde. Volgens de afvalkalender staat 15 januari als ‘kerstbomen-ronde’ in onze wijk.

Wij wensen jullie fijne feestdagen en een gezond 2021

Met vriendelijke groet,

Ruud van Eeden
Coördinator Kerstboominzameling
Wijkraad Floriande