Wijkraadvergadering 14 september geannuleerd

Beste bewoners van Floriande,

Op 14 september staat er een bewonersvergadering van de wijkraad Floriande gepland. Deze vergadering gaat niet door.

De reden hiervoor zijn de bij u wel bekende coronamaatregelen die het kabinet heeft ingesteld.

De nu eerstvolgende vergadering staat gepland voor 9 november a.s. Of deze vergadering doorgang kan vinden is nog niet bekend. Hierover wordt nu t.z.t. nog geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Peter van Diejen
Voorzitter wijkraad Floriande