Reconstructie Fanny Blankers-Koenlaan: TIJDELIJKE BUSBAAN NIET GEBRUIKEN!

De werkzaamheden aan de Fanny Blankerskoenlaan zijn in volle gang .
Daarbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende.
Zoals u heeft kunnen zien wordt de bus omgeleid via een bypass, een baan van metalen platen. Deze bypass is verboden voor al het overige verkeer. Dit verkeer wordt omgeleid.
Om lawaai voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen en veiligheid te garanderen, rijden de buschauffeurs stapvoets over deze baan.
Helaas zien we dat er regelmatig toch door ander verkeer van deze by-pass gebruik gemaakt wordt, wat zeer onveilig is.
De platen zijn niet goed berijdbaar voor fietsers en scooters, wat vallen tot gevolg kan hebben, en in combinatie met de bus (die vanaf 1 juni weer om de 7 minuten gaat rijden), levert dit gevaarlijke situaties op.
Met de inzet van  verkeersregelaars hebben we afgelopen week, bij de start van de basisscholen,  mensen nogmaals nadrukkelijk op de omleidingen gewezen.
De inzet van verkeersregelaas is echter een tijdelijke maatregel en zal dan ook weer worden afgebouwd.
Om te voorkomen dat mensen toch gebruik gaan maken van de bypass, zullen de volgende maatregelen worden uitgevoerd:

  • Bij gebruik van de bypass zullen vanaf nu direct boetes worden uitgedeeld van € 104,- (dit geldt zowel voor jeugd als volwassenen)
  • Er zullen extra ontmoedigingsborden geplaatst worden (denk hierbij aan bijvoorbeeld: bij doorrijden maakt u kans op een boete van..)
  • Er wordt onderzocht of er nog andere (technische) mogelijkheden zijn om het oneigenlijk gebruik te weren.

Ik zou u willen vragen o.a. middels bijgevoegde flyer,  uw medewerkers, leerlingen, klanten of andere contacten op bovenstaande te willen wijzen.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
Petra van Doorn
Gebiedsmanager Hoofddorp Zuidwest