Herinrichten Fanny Blankers-Koenlaan

 

De gemeente gaat binnenkort de Fanny Blankers-Koenlaan opnieuw inrichten. Voordat deze werkzaamheden beginnen, moeten de kabels en leidingen die onder het fietspad en de stoep liggen worden verlegd.

Liander en PWN laten deze werkzaamheden uitvoeren door aannemer Van Baarsen Buisleidingen uit Badhoevedorp. Zij starten 10 februari met werkzaamheden aan de stoepen en fietspaden en zijn naar verwachting 1 mei klaar. De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd. Op de faseringstekening staat de doorlooptijd in weken en de werkvolgorde.

De rijbaan van de Fanny Blankers-Koenlaan blijft tijdens de werkzaamheden beschikbaar. Wel worden de stoep en het fietspad, aan de kant van de flats, in delen opengebroken. U kunt dat deel van de stoep en het fietspad dan niet gebruiken. Daarom worden er tijdelijke oversteekplaatsen gemaakt. Verkeersregelaars helpen fietsers en voetgangers naar de overkant van de straat. Om dit veilig te kunnen doen, wordt de maximum snelheid voor al het verkeer tijdelijk verlaagd naar 15 km per uur.

Bewoners en bedrijven aan de Fanny Blankers-Koenlaan zijn door de aannemer geïnformeerd. Het is echter ondoenlijk om de hele wijk per brief te informeren. Kijk daarom voor meer informatie op https://www.liander.nl/onderhoud-st…/onderhoudswerkzaamheden .
Website zal met de start van de werkzaamheden online gaan

op een mobiel device zou ook de Bouwapp geïnstaleerd worden en daar 'Fanny-Blankers-Koenlaan, Hoofddorp' selecteren

 'bewonersbrief uitvoering FB Koenlaan" staat onder de downloads van de vergadering 9 maart 2020